Sigurnost biciklista & integracija biciklističkog prometa u gradski promet

Zabrinjavajući podaci o 15 poginulih biciklista 2015. godine više nego tijekom 2014. samo je jedan od razloga zbog kojeg je Udruga Sigurnost u prometu u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti i partnerima 21. travnja 2016. organizirala okrugli stol u čijem radu su sudjelovali brojni stručnjaci razmotrivši aktualno stanje sigurnosti biciklista i kvalitetnim načinima integracije biciklističkog prometa u gradski promet.

Na okruglom stolu, koji je održan na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,   zapažena uvodna izlaganja imali su:

mr.sc. Miron Huljak, MUPSlužba za sigurnost cestovnog prometa

Stanje sigurnosti biciklista u 2015. godini (link na prezentaciju)

dipl.ing. Milan Pajnić, Udruga sigurnost u prometu

Stradavanja vozača bicikala u cestovnom prometu 

Edukacija odraslih biciklista – Škola za bicikliste 18+

prof.dr.sc. Ljupko Šimunović, Fakultet prometnih znanostiZavod za gradski promet

Značaj infrastrukture za sigurnost biciklističkog prometa 

dipl.ing. Krunoslav Tkalčić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne

poslove i prometSektor za promet Grada Zagreba

Razvoj biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu 

Zrinka Zekić, NextbikeSustav javnih bicikala

Koncept sustav javnih bicikala u kontekstu razvoja pametnih gradova 

 

Prijedlog zaključaka (link na prezentaciju)

 

Biciklisti su jedna od najugroženijih skupina sudionika u cestovnom prometu u RH i EU. Za gotovo 60% fatalnih nesreća u kojima su smrtno stradali krivi su vozači bicikala što je kako je zaključeno, posljedica nedovoljnog poznavanja osnovnih prometnih propisa i pravila te nedovoljne svijesti i percepcije rizika.

Temeljem provedenih istraživanja u EU utvrđeno je da je osobito ugrožena dobna skupina biciklista starija od 65 godina sa udjelom od čak 42% svih poginulih biciklista, a slijedi dobna skupina od 50. do 64. godine starosti.

To nedvojbeno upućuje na potrebu dodatne edukacije odraslih biciklista.

Za sigurno sudjelovanje biciklista, pogotovo u urbanim sredinama, izuzetno je značajna i biciklistička infrastruktura koja je u većini hrvatskih gradova daleko od optimalne što neposredno doprinosi opsegu i posljedicama stradavanja biciklista u cestovnom prometu.

Poticaj izgradnji biciklističke infrastrukture zasigurno će doprinijeti i novo doneseni Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (N.N. br. 28/2016) na što je ukazao predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture g. Ivica Jujnović.

Zato je nužno da gradovi što prije izrade i donesu odgovarajuće programske dokumente (Plan održive urbane mobilnosti) čijom implementacijom će se stvoriti uvjeti za zadovoljavanje prometnih potreba građana nemotoriziranim modovima prometa te javnim prijevozom.

Temeljem provedene stručne rasprave nadležnim državnim i lokalnim tijelima predložiti će se žurno provođenje mjera i aktivnosti za smanjenje opsega i posljedica stradavanja biciklista te izrada i donošenje Planova održive urbane mobilnosti

 

GDL