Posjeta predstavnika ERSC-a

Prilikom posjeta hrvatskim potpisnicima Europske povelje o cestovnoj sigurnosti - European Road Safety Charter, početkom ožujka gospodin Felix Vandemeulebroek sastao se i sa predstavnicima Udruge Sigurnost u prometu izrazivši pri tom zadovoljstvo glede preventivno-edukativnih aktivnosti koje uspješno provodi Udruga.
Gospodin Vandemeulebroek  ovom prilikom pozvao je Udrugu Sigurnost u prometu da se još aktivnije uključi u djelovanje ERSC-a, posebno se zahvalivši na gostoprimstvu i korisnoj razmjeni informacija.
 
GDL