Održana 4. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE SIGURNOST U PROMETU

Dana 16. ožujka 2017. godine održana je 4. redovna Skupština Udruge Sigurnost u prometu na kojoj  su razmotreni:

1. Izvještaj o radu za 2016. godinu

2. Financijski izvještaj za 2016. godinu

3. Plan rada za 2017. godinu

4. Financijski plan za 2017. godinu

5. Materijal Nadzornog odbora Udruge o analizi podataka o materijalnom i    financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini, prijedlogu izmjena i dopuna  Statuta Udruge i prijedlogu za sazivanjem izvanredne izborne Skupštine Udruge.

 
Skupština Udruge Sigurnost u prometu nije prihvatila prijedlog Nadzornog odbora da se ne usvoji Financijski izvještaj za 2016. godinu, koji je prethodno razmotrio i prihvatio Upravni odbor, kao ni prijedlog za sazivanjem izvanredne izborne Skupštine, a prihvatila je prijedloge izmjena i dopuna Statuta Udruge Sigurnost u prometu.
 
Skupština Udruge Sigurnost u prometu, temeljem odluka Upravnog odbora i provedene rasprave usvojila je izvještajne, planske i finacijske dokumente za 2016. i 2017. godinu.

GDL