UN inzistira na više sigurnosne opreme u automobilima

Obavezni su ESC i AEB za automobile, ABS za motocikle, a uskoro slijede i opširne dopune
Donesena je nova rezolucija UN-a na temu povećanja sigurnosti u automobilima koja osigurava okvir za prevenciju prometnih nezgoda.  Temeljena je na takozvanoj "Brazilskoj direktivi'  iz 2015. Prijedlog je da za automobile postanu standardni sustavi ESC i AEB, a za motocikle ABS.