Edukacija mopedista i motociklista

EDUKACIJA MOPEDISTA I MOTOCIKLISTA

U subotu 03. lipnja 2017. godine Udruga Sigurnost u prometu u suradnji sa Hrvatskim crvenim križem i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH održala je u prostorima ORYX Centra sigurne vožnje u Mičevcu još jednu edukaciju mopedista i motociklista za sigurno sudjelovanje u prometu.

Ovaj puta osim prezentacije postupka pružanja prve pomoći životno ugroženim osobama organiziran je susret i razgovor sa kolegom motociklistom koji je opisao način i razloge svojeg stradavanja u prometnoj nesreći te pozvao polaznike edukacije na povećan oprez u prometu.

Polaznici su također upoznati sa aktualnim stanjem sigurnosti prometa u RH, sa posebnim akcentom na stradavanja mopedista i motociklista, koji u Hrvatskoj, ali i u EU spadaju u vrlo rizičnu skupinu sudionika u prometu, referentnim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama te posljedicama njihovog stradavanja.

Nakon ovog teoretskog djela edukacije polaznicima je omogućen trening sigurne vožnje u sigurnim poligonskim uvjetima.

Na osnovu provedene anonimne ankete sa zadovoljstvom možemo ustvrditi da je većina polaznika stava kako su ovakve edukacije korisne te ih podržavaju i preporučuju svojim kolegama.

Koristimo priliku da pozovemo zainteresirane mopediste i motocikliste da se prijave za edukaciju koju će udruga održati u nedjelju 11. lipnja 2017. godine u prostorima ORYX Centra sigurne vožnje u Mičevcu sa početkom u 9,00 sati.