Od nedjelje 27.10. 2013. obavezna je upotreba kratkih ili dnevnih svjetala po danu, zbog zimskog računanja vremena

Zakonom o sigurnosti na cestama propisana je upotreba svjetala u periodu zimskog računanja vremena, a sve vozače koji će se na to oglušiti policija će kazniti sa 300 kuna.

Ovog vikenda u noći od subote na nedjelju u 3 sata ujutro počinje zimsko računanje vremena. To znači da se satovi pomiču jedan sat unatrag, tj. u nedjelju 27.10.2013. u 3 sata ujutro kazaljka sata se vraća jedan sat unatrag, na dva sata. Tako će od nedjelje sunce svitati jedan sat ranije, ali će mrak padati sat ranije.

Osim s aspekta sigurnosti zbog uvjeta smanjene vidljivosti, kakvi su često u zimskom periodu, dnevna ili kratka svjetla moraju biti upaljena, jer je to tako definirano Zakonom o sigurnosti na cestama, u kojem stoji:

(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog računanja vremena.
(2) Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

Vozači koji su na svoje automobile naknadno ugradili dnevna svjetla u tehnologiji LED moraju napraviti atest, jer ih u suprotnom policija može kazniti sa 1000 kn.

(ks)