EDUKACIJA BICIKLISTA 18 + – EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI, 16. – 22. rujan 2021. godine

U subotu 18. rujna 2021. godine, tijekom obilježavanja 20. Europskog tjedna mobilnosti, u okviru Programa događanja u Gradu Zagrebu, Udruga Sigurnost u prometu i ambasada Kraljevine Nizozemske sa partnerima organizirali su i proveli edukaciju odraslih biciklista za sigurno sudjelovanje u prometu pod nazivom „ŠKOLA BICIKLIRANJA 18+“ te su na ovaj način dali kvalitetan doprinos uspješnoj realizaciji ovogodišnje teme ETM-a „Sigurno i zdravo uz održivu mobilnost“.

Biciklisti, sudionici ove edukacije upoznati su sa nepovoljnim stanjem sigurnosti biciklističkog prometa u RH, referentnim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama za bicikliste, propisanim i sigurnim načinom kretanja i sudjelovanja biciklista u prometu, posebno gradskom, te postupcima pružanja prve medicinske pomoći.

Također su upoznati sa načinom i prednostima korištenja Nextbike Sustava javnih bicikala u hrvatskim, europskim i gradovima u svijetu.

Na kraju je sudionicima edukacije omogućeno da provjere svoju vještinu vožnje biciklom u sigurnim poligonskim uvjetima na poligonu auto škole „KLINDIĆ“ na Prisavlju te su im po završetku uručeni korisni praktični pokloni organizatora i partnera, kao i Priznanje za sudjelovanje u edukaciji.

Sa svrhom evaluacije provedene edukacije provedena je anonimna anketa sudionika iz koje možemo zaključiti kako večina smatra edukaciju korisnom, pogotovo praktični/poligonski dio, a desetak posto sudionika predlaže da se skrati teorijski dio što je bilo očekivano.

GDL

Udruga Sigurnost u prometu