KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU

KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU Krajem mjeseca ožujka 2022. godine Europska Komisija (EC) – Mobilnost & Transport objavila je karakteristične podatke o stanju sigurnosti cestovnog prometa u državama članicama za

read more

GRADOVI, KLIMA I PROMET

U Zagrebu je u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra ZICER 17. i 18. ožujka 2022. održan skup „Gradovi, klima i promet“ posvećen temi klime u gradovima i utjecaju prometa. Skup su zajedno organizirali udruga ODRAZ i Grad Zagreb u svojstvu koordinatora mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska

read more

POZIV ČLANOVIMA ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

POZIV ČLANOVIMA  ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA    POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA ZA PRODAJU      Red.br.                                Naziv                               Početna prodajna cijena  Konferencijski stol (crni)                       270,00 kuna                    ALCOTEST 6810 DRAGER-10 kom.         1.550,00 kn/kom.                 DRAGER ALCOTEST 6820 – 2 kom.          4.350,00

read more