EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI – 16. – 22. rujan 2019.

Tijekom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u Gradu Zagrebu, koji je ove godine tematski bio posvećen sigurnom hodanju i bicikliranju “Safe Wlaking and Cycling”, predstavnik Udruge Sigurnost u prometu, gospodin Georg-Davor Lisicin, 16. rujna 2019.  aktivno je sudjelovao u radu radionice “STRATEŠKO RAZVOJNO PLANIRANJE I ODRŽIVA MOBILNOST” u organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Sektorom za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, prezentacijom “Sigurnost biciklista kao preduvjet održive urbane mobilnosti”.

Sudionici radionice suglasili su se kako je u kontekstu prostorno-prometnog planiranja značajno voditi se i uvažavati i integrirati model održivog urbanog planiranja, što podrazumijeva značajnije uključivanje ne motoriziranih načina kretanja i javnog prijevoza u zadovoljavanju prometnih potreba građana uz smanjenje udjela motoriziranog prometa.

Stoga je nazočnima prezentiran trenutni status izrade Masterplana

prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije i nove europske smjernice za izradu planova održive urbane mobilnosti u kontekstu prostorno-prometnog planiranja u RH.

GDL