Konferencija „Podrška gradovima u planiranju održive urbane mobilnosti“

Konferenciju „Podrška gradovima u planiranju održive urbane mobilnosti“ podržalo je pedestak sudionika, predstavnika gradova, fakulteta, organizacija civilnog društva i drugih dionika između kojih je aktivno sudjelovao i predstavnik naše Udruge sigurnost u prometu. Događajem su obilježeni Europski tjedan održive mobilnosti i Europski tjedan održivog razvoja. Radionicu je organizirao ODRAZ (Tajništvo mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE) u sklopu projekta CLIMASUM a održala se u Zagrebu 21. rujna 2023.
Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati projekta CLIMASUM. Naglasak je bio na četiri tematska priručnika koji sadrže preporuke za djelotvorno planiranje održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj, BiH i Češkoj. Završni dio programa obilježen je radionicom s temom doprinosa razvoju održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj.

Više o konferenciji na stranicama udruge Odraz.