KONFERENCIJA “SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA” Hotel Westin, Zagreb – 26.02.2020.

U organizaciji časopisa ZAŠTITA i pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova, krajem mjeseca veljače 2020. godine u Zagrebu, hotel Westin održana je konferencija na vrlo aktualnu temu stanja sigurnosti cestovnog prometa u RH krajem 2019. godine u radu koje je sudjelovalo devedesetak sudionika.

U radu konferencije sudjelovali su i predstavnici Udruge Sigurnost u prometu, a tajnik Georg-Davor Lisicin sudjelovao je i u panel raspravi.

Sukladno Programu (u privitku), u radu konferencije sudjelovali su predstavnici MUP – Ravnateljstva policije, Hrvatskih cesta Prometnog fakulteta, Centra za vozila, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Savjeta za sigurnost prometa na cestama PGŽ, Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta te gospodarskih subjekata iz područja video nadzora prometa i autonomnih sustava u vozilima.

Uvid u prezentacije možete ostvariti na linku : http://zastita.info/hr/prezenta-ci-je

Tijekom panel rasprave g. Lisicin, za razliku od, u posljednje vrijeme brojnih optimističnih istupa i pozitivnih ocjena stanja sigurnosti cestovnog prometa, još jednom se osvrnuo na činjenice i okolnosti koje ukazuju na ne zadovoljavajuće stanje sigurnosti cestovnog prometa, odnosno implementacije Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020. i ostvarenje njegovih glavnih ciljeva i mjera.

Također je ukazao na skromne učinke Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima su značajno povećane kazne, pogotovo za recidiviste, na koje okolnosti su stručnjaci ukazali i na okruglom stolu u organizaciji Udruge Sigurnost u prometu i Fakulteta prometnih znanosti održanom krajem protekle 2019. godine.

Naime u prvih sedam mjeseci 2019. godine, u periodu prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti cestovnog prometa 01. kolovoza 2019., ostvareno je puno veće smanjenje broja smrtno stradalih u cestovnom prometu u odnosu na isto vremensko razdoblje 2018. (-15,9%) nego kumulativno do kraja godine 2019. (-6,3%).

Ovom prilikom želimo ukazati i na činjenicu da su u mjesecu siječnju 2020. poginule 22 osobe što je 10% povećanje u odnosu na siječanj 2019. kada je u prometnim nesrećama poginulo 20 osoba!!!

Cjeloviti osvrt na stanje sigurnosti cestovnog prometa na kraju 2019. godine te problematiku ostvarenja ciljeva aktualnog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, koji predstavlja nacionalnu strategiju u području sigurnosti cestovnog prometa RH, nalazi se u privitku.

Na kraju želimo zaključiti da trenutno stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH nije zadovoljavajuće jer ga karakterizira ne ostvarenje glavnog cilja, ne provođenje dvogodišnje evaluacije, zanemarivanje značaja preventivnih aktivnosti, ne adekvatno prikupljanje i ne namjensko trošenje sredstava za provođenje mjera NPSCP i prevenciju, ne osnivanje Agencije za sigurnost cestovnog prometa i ne uvođenje helikopterske hitne medicinske službe.

Zato ponovo predlažemo provođenje konkretnih mjera i aktivnosti tijekom 2020., posljednje godine provođenja aktualnog NPSCP, kako bi se što više približili glavnom cilju, 50% smanjenju smrtno stradalih, odnosno 213 poginulih krajem 2020. godine.

PRILOG:

OSTVARENJE CILJEVA NPSCP 2011-2020v03 (1)