OKRUGLI STOL – Stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH “DANAS & SUTRA” – ZAKLJUČCI

Nakon usuglašavanja prijedloga zaključaka okruglog stola održanog 10. prosinca 2019. godine u organizaciji Udruge Sigurnost u prometu i Fakulteta prometnih znanosti utvrđeni su sljedeći zaključci stručnog skupa koje će organizatori dostaviti predsjedniku Vlade RH i resornim ministarstvima te odgovarajućim tijelima i ustanovama.

ZAKLJUČCI

1. U razdoblju implementacije aktualnog NPSCP od 2011. do 2014. uglavnom su ostvareni ciljevi smanjenja smrtno stradalih osoba u cestovnom prometu, a 2015.g odine i premašeni

2. U razdoblju od 2016. do 2018.godine dolazi do značajnijih negativnih odstupanja od glavnog cilja NPSCP što upućuje na potrebu detaljne analize razloga pogoršanja stanja sigurnosti cestovnog prometa opsega i posljedica stradavanja te zahtijeva žurno poduzimanje mjera i aktivnosti za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva u NPSCP.

3. Imajući u vidu povećan broj poginule djece u cestovnom prometu 2019. godine, posebnu pozornost treba posvetiti unapređenju sigurnosti djece, kao jedne od najranjivijih skupina sudionika u cestovnom prometu.

U sustavu obrazovanja potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju djece od najranije životne dobi do završetka srednje škole za sigurno i odgovorno sudjelovanje u prometu. Stoga je potrebno kurikulumom predvidjeti kao izdvojenu nastavnu cjelinu “Poznavanje prometnih propisa i pravila i prometna kultura”. 

 

4. Do kraja programskog razdoblja 2020. nužno je u praksi promijeniti i usavršiti pristup upravljanju sigurnosti cestovnog prometa koristeći pri tom najbolju europsku praksu, odnosno iskustva uspješnih zemalja (Slovenija). 

U tom cilju potrebno je izraditi detaljnu analizu i evaluaciju do sada implementiranih mjera NPSCP.

5. Posebno je važno  dosljedno primjenjivati planirane mjere NPSCP do kraja programskog razdoblja 2020. godine, a posebno implementirati GLAVNE te kvantitativne i kvalitativne  CILJEVE NPSCP od kojih posebno ističemo:

smanjenje broja smrtno stradali za 50% na kraju 2020. godine

– osnivanje Agencije za sigurnost cestovnog prometa

– jačanje medicinske skrbi o osobama ozlijeđenim u prometnim nesrećama uspostavom helikopterske hitne medicinske pomoći (HEMS)

 

6. Nužno je kontinuirano uključivanje Vlade RH i drugih nositelja provedbe NPSCP u stanje sigurnosti cestovnog prometa, odnosno osigurati transparentno prikupljanje i namjensko trošenje sredstava za financiranje aktivnosti  planiranih NPSCP 2011. – 2020.

U tu srhu potrebno je obvezati osiguravatelje na uplatu 1% premije obveznog auto osiguranja i provesti zakonsku mogućnost uplate sredstava ostvarenih naplatom novčanih kazni za prekršaje u cestovnom prometu za prometnu preventivu. 

7. Značajan je utjecaj starosti motornih vozila na tehničku ispravnosti vozila, time i sigurnost cestovnog prometa,

Stoga je potrebno iznaći mogućnost uvođenja poticaja za kupnju novih motornih vozila sa svrhom pomlađivanja voznog parka i ostvarivanja ekoloških benefita.

Također je nužno pojačati kontrolu tehničke ispravnosti vozila obavljanjem izvanrednih tehničkih pregleda na cesti.

8. Kontinuirano provoditi stručnu interdisciplinarnu analizu uzroka nastanka prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama i teško ozlijeđenim osobama, radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i čimbenika koji su utjecali na istu, posebno sa aspekta tehničke ispravnosti vozila i stanja cestovne infrastrukture.

9. Unaprijediti pravosudni sustav i ujednačiti sudsku praksu kako bi se postigla efikasnost postupka i izvjesnost kažnjavanja. Djelovati na promjenu ponašanja recidivista na način da se, osim izricanja kazne, uključe u programe psihosocijalnih intervencija i tretmana.

10. Tijekom osposobljavanja vozača posebnu pozornost posvetiti  samoprocjeni psihofizičkog stanja, odnosno trenutne vlastite sposobnosti vozača za vožnju te podizanju svjesnosti o opasnostima i rizicima u prometu. Provoditi dodatnu edukaciju kandidata za vozača o prednostima i načinu korištenja novih tehnologija i automatizacije u vozilima (autonomna vozila).

11. Omogućiti veće izvansezonsko korištenje autocesta, kao najsigurnijih cesta, smanjenjem naknada za teška motorna vozila i autobuse te unaprijediti sustav naplate u cilju veće protočnosti prometa.

12. Dodatno pojačati policijski nadzor prekoračenja brzine, konzumacije alkohola, korištenja sigurnosnih pojaseva, dječjih sjedalica i mobitela u vožnji.

13. Poticati i obvezati gradove na donošenje Planova održive urbane mobilnosti, kojima se potiče održivi urbani promet sa ciljem smanjenja motoriziranog prometa te povećanja udjela ne motoriziranog, posebno biciklističkog prometa kao i javnog prijevoza.