POSJETA SLOVENSKOJ AGENCIJI ZA SIGURNOST PROMETA

Predsjednik g. Petar Rakamarić i tajnik g. Georg-Davor Lisicin udruge Sigurnost u prometu, 24. rujna 2019. godine posjetili su Javnu agenciju Republike Slovenije za sigurnost prometa u Ljubljani.

Predstavnike udruge primila je u radni posjet v.d. direktora agencije gospođa Vesna Marinko sa suradnicima.

Tijekom posjeta prezentiran je pravni okvir za djelovanje agencije koja je započela sa radom 1. studenog 2010. godine, organizacijski ustroj i način djelovanja,rada i financiranja te stanje sigurnosti cestovnog prometa u Sloveniji koje je daleko bolje nego u Hrvatskoj.

Prošla 2018. godina, u kojoj je u Sloveniji u cestovnom prometu poginulo 44 osoba na milijun stanovnika (prosjek EU 49, a u RH 77), bila je najbolja godina zahvaljujući djelovanju agencije i uspostavi menadžmenta sigurnosti cestovnog prometa.

Agencija broji 105 zaposlenika, a godišnji proračun iznosi 7 milijuna eura što se osigurava iz proračuna Republike Slovenije i od vlastitih prihoda.

Glavna područja djelovanja agencije su u području vozila, infrastrukture i vozača.

Temeljem ovih spoznaja i slovenskih iskustava i ostvarenih rezultata u povećanju sigurnosti cestovnog premeta nameće se zaključak kako je nužno pokrenuti postupak za osnivanje Agencije za sigurnost cestovnog prometa u RH, tim više što je to predviđeno i aktualnim Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020.

GDL