Poziv članovima udruge za otkup dugotrajne imovine i sitnog inventara