POZIV ČLANOVIMA ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA ZA PRODAJU ČLANOVIMA

Red.br. Naziv Početna prodajna cijena

  1. Konferencijski stol (crni) 300,00 kuna

 2. Konferencijski stolac iso – 12 komada 250,00 kuna

3. Projektor InFocus IN3114 + platno 900,00 kuna

4. Prijenosno računalo ASUS 150,00 kuna

5. Prijenosno računalo HP LENOVO 400,00 kuna

6. Printer HP color laser 300,00 kuna

7. ALCOTEST 6810 DRAGER-10 kom. 1.950,00 kn/kom.

8. DRAGER ALCOTEST 6820 – 2 kom. 4.500,00 kn/kom.

9. STOLICA – radna 90,00 kuna

10. Fotoaparat Nikon P100 300,00 kuna

11. Tvrdi disk 500 GB + kabel 50,00 kuna

12. Torba za računalo 30,00 kuna

Napomene:

Osnovna sredstva pod rednim brojem 1., 2. i 9. nalaze se u skladištu u Donjoj Stubici, a osnovna sredstva pod rednim brojem 3., 7. ,i 8. nalaze se u skladištu u Zagrebu, Jamine 30 Osnovna sredstva pod rednim brojem 4., 5., 6., 10, 11. i 12. na korištenju su članova udruge koji imaju prednost otkupa istih pod uvjetima ovog javnog poziva.

Sukladno odukama Upravnog odbora Udruge Sigurnost u prometu dugotrajna imovina i sitni inventar udruge sa ovog Popisa dugotrajne imovine i sitnog inventara za prodaju članovima udruge pod rednim brojem 1. do 12., ponudit će se članovima udruge po početnoj prodajnoj cjeni stavljanjem obavijesti o prodaji i uvjetima prodaje na internetski portal udruge www.sup.hr

Zainteresirani članovi mogu u roku od osam (8) dana od objave poziva dostaviti svoje pisane ponude na e-mail: dlisicin.sup@gmail.com izuzev ponuda za osnovna sredstva pod rednim brojem 4., 5., 6., 10., 11. i 12. koja koriste članovi udruge za redovno obavljanje administrativno-stručnih poslova.

Najniža ponuđena cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene navedene u popisu. Ponude se dostavljaju bez prethodnog pregleda osnovnih sredstava i bez mogućnosti naknadne reklamacije.

Kupac je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za pojedino osnovno sredstvo iz popisa. Po obavijesti o prihvaćanju ponude ponuditelj/kupac je dužan ponuđeni iznos za osnovno sredstvo uplatiti u roku od osam (8) dana na žiro račun udruge broj IBAN: HR64240220061100550594 kod Erste&Steiermarkische bank d.d. (svrha uplate: otkup osnovnog sredstva).

U slućaju da ponuditelj ne uplati ponuđeni iznos u roku od osam (8) dana, smatrat će se da je odustao od ponude te će se otkup tog osnovnog sredstva ponuditi drugom najpovoljnjem ponuditelju.

Po zaprimljenoj uplati kupac je dužan osnovno sredstvo podignuti sa skladišta u Donjoj Stubici, Kolodvorska ulica odnosno Jamine 30, u roku od osam (8) dana od stavljanja obavijesti o prodaji na internetski portal udruge www.sup.hr

                                                                TAJNIK                                            Georg-Davor Lisicin