POZIV ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE UDRUGE

Sukladno odlukama Upravnog odbora Udruge Sigurnost u prometu dugotrajna imovina udruge sa Popisa dugotrajne imovine za prodaju članovima udruge, pod rednim brojem 1. do 4., ponuditi će se za otkup članovima udruge po početnoj prodajnoj cijeni stavljanjem obavijesti o prodaji na internetski portal udruge www.sup.hr

 

Zainteresirani članovi mogu u roku od osam (8) dana od objave poziva dostaviti svoje pisane ponude na e-mail adresu udruge dlisicin.sup@gmail.com. Najniža ponuđena cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene navedene u popisu.

Ponude se dostavljaju bez prethodnog pregleda osnovnih sredstava.

 

Kupac je ponuđač koji ponudi najvišu cijenu za pojedino osnovno sredstvo. Po obavijesti o prihvaćanju ponude kupac je dužan za izlicitirano osnovno sredstvo iz popisa u roku od osam (8) dana uplatiti ponuđeni najviši iznos za pojedino osnovno sredstvo na žiro račun udruge broj IBAN: HR6424020061100550594 kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

 

 

 

U slučaju da kupac ne uplati ponuđeni najviši iznos u roku od osam (8) dana, smatrat će se da je odustao od ponude te će se otkup tog osnovnog sredstva ponuditi drugom najpovoljnijem ponuđaču.

 

Po zaprimanju uplate kupac je dužan kupljeno osnovno sredstvo podignuti sa skladišta u Donjoj Stubici, Kolodvorska ulica u roku od osam (8) dana od stavljanja obavijesti o kupcima na internetski portal udruge www.sup.hr

Zagreb, 13. prosinca 2018. godine

Tajnik

Georg-Davor Lisicin, dipl.ing.

r.br.    Naziv Početna prodajna cijena
u kunama
1 HP COLOR LASER COLOR SKENER 50
2 Konferencijski stol (crni) 300
3 Konferencijski stolac iso – 12 kom. 250
4 Komoda 100