Sigurnosni sustav ‘MSSS’ mogao je spriječiti tešku željezničku nesreću

Nalet jednog teretnog vlaka na štok drugog teretnog vlaka koji se dogodio između kolodvora Križevci i Lepavine mogao se spriječiti sigurnosnim sustavom na vrlo jednostavan način. Okolnosti ove teške nesreće utvrdit će se istragom koja je u tijeku. Uz postojeće sustave sigurnosti kojima raspolaže Hrvatska vrlo su sigurni, ali u više slučajeva smo nažalost svjedoci o učestalim kvarovima, dok  sama lokomotiva Siemens Vectron raspolaže s nekoliko sigurnosnih sustava. Sustav je planiran u cilju povećanja razine sigurnosti željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, ali prvo moramo početi od samih sebe kako bi više doprinijeli tom sustavu. Nikako nije dobro bazirati se na jedan segment poslovanja, već je potrebno ulaganje u znanje, inovacije kao i razvoj u regiji kao jedno od načela ovog cilja za veću sigurnost.

Uz postojeću obnovu, ulaganja i modernizaciju željezničke mreže potrebno je izraditi sustave koji dodatno brinu o sigurnosti željezničkog prometa, ali i o našim zaposlenicima odnosno strojovođama koji posao odrađuju profesionalno. Održavanje trenutne, ali promjenjive klime stanja na željezničkoj mreži ovim modelom sustava ‘MSSS’ Mobilni Sigurnosni Sustav za Strojovođe koji doprinosi većoj sigurnosti, ali i inovaciji.

Sustav je namijenjen za pruge unutar RH po važećem pravilniku za željeznički promet, ali i dodatnih dopuna za uvođenje koje utječu na dodatnu sigurnost u željezničkom prometu. Posvećenost sigurnosti u ovom segmentu ogleda se i kroz usvojenu Politiku sigurnosti i određivanje godišnjih sigurnosnih kvalitativnih i kvantitativnih ciljeva putem Operativnog plana provedbe Politike sigurnosti na razini države. Dodatak takvoj vrsti plana treba dodatno pojačati od strane drugih sudionika koji su van tog zatvorenog sustava kao i drugi prijevoznici koji se bave željezničkim teretnim prijevozom te bi ista doprinijela sustavu sigurnosti te ovu inovaciju preporučila i drugim korisnicima željezničke mreže.

Mobilni Sigurnosni Sustav za Strojovođe ‘MSSS’ je jedinstven sustav za sigurnost željezničkog prometa. Sustav može raditi kao aplikacija koja je sinkronizirana s voznim redom vlakova za željezničku mrežu u RH. Sustav je jednostavan za korištenje preko sučelja android ili EBuLa sustava. Sama aplikacija bi radila na principu GPS- a i zadane mreže ili samo mreže koja je unaprijed unesena sa svim bitnim parametrima.

Unosom podataka vezanih za ‘vlak’ kao što su broj vlaka, vrsta vlaka, duljina, težina, postotak kočenja i sl., aplikacija bi strojovođu upozoravala o prometnim signalima i izmjena na mreži kao što su lagane vožnje, radovi, neispravnost signala, promjena brzine itd. Što je vrlo korisno u nepovoljnim vremenskim uvjetima, ali i smanjenje korištenja čitanja voznog reda. Aplikacija bi to uradila to za vas i bila bi Vam ‘kopilot’ koji bi Vam pružio dodatnu sigurnost tijekom vožnje.

Vozite vlak prekoračenom dužinom i kontejnere kao izvanredna pošiljka, aplikacija bi Vas ranije upozorila na kilometarski položaj koji slijedi kako bi mogli smanjiti brzinu na propisanu prilikom ulaska u tunel, a tako isto kako se ne možete zadržavati u kolodvoru zbog prekoračene duljine vlaka što bi umanjilo posao prometnika na pisanje pisanog naloga SE-3 i vremena strojovođe koji bi se zadržavao na kolodvoru do primitka istog. Sustav bi predvidio situaciju nailaska vlaka na drugi vlak koji bi se prethodno po stanju na mreži i ostalim parametrima koja su ranije navedena te upozorio strojovođu na opasnost kako bi odmah mogao reagirati ili prinudno zakočiti. Ovim modelom bi se izbjegle teške željezničke nesreće kao i ova što se dogodila zmeđu kolodvora Križevci i Lepavine.


Sustav se može koristi na svim lokomotivama te unos podataka bi obrađivali dežurni dispečeri ili prometnici i drugo osposobljeno osoblje.

Pružanje informacija strojovođi o:

– trasi pruge sa svim redovnim brzinama,

– laganim vožnjama,

– ograničenja brzine,

– brzina kroz trenutni kolodvor,

– brzina po vrućinama za trasu Rijeka*

– nailazak na sekcionare,

– nailazak na ŽCP,

– nailazak na drugi vlak / GPS položaji, kretanje, udaljenost kako bi se moglo odmah reagirati*

– kilometarski položaj (korisno kod izvanrednog događaja zbog točnosti podataka za javljanja dispečeru),

– položaj svih signala,

– trenutni pad ili uspon,

– žuti lopar,

– baliza,

– dolazak na kolodvor, stajalište, rasputnice – Informacije o zatvoru pruge…

Ovo su samo neke od prednosti ovog sustava koji bi strojovođi omogućio bolji i sigurniji pregled na pruzi tijekom vožnje za učinkovitost sigurnosti na željezničkom prometu. Svaka potrebna informacija bila bi prikazana kako bi se mogla odbiti svaka nesigurnost na pruzi kod strojovođe. Učinkovitost kod strojovođa koji nemaju položeno za određenu trasu pruge.

Sučelje ima jednostavni prikaz s mogućnošću biranja pozadine dan/noć i mnoštvo potrebnih informacija koje su bitne tijekom vožnje za strojovođu kao što su u opisu informacija, glasovno navođenje na sve okolnosti tijekom vožnje i slično.  Stav je jasan kako sigurnost nema cijenu i potrebno je razvijati sustave sigurnosti koji mogu spriječiti katastrofe pojasnio je autor projekta Ivan Rikard Belančić.