SPORAZUM FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI & UDRUGA SUP

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Udruga Sigurnost u prometu i ove godine sklopili su SPORAZUM O SURADNJI kojim su iskazali zajednički interes za suradnju na implementaciji znanstvenih postignuća i najbolje europske prakse na smanjenju opsega i posljedica stradavanja u cestovnom prometu, posebno najugroženijih skupina, smanjenju emisija stakleničkih plinova u prometu i održivog razvoja prometnih sustava u urbanim sredinama.

Sporazum je sklopljen 15. siječnja 2019. godine i odnosi se na razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine.

GDL