SUDJELOVANJE U PROJEKTU Plinovita goriva kao “alternative switch”

Predstavnik Udruge Sigurnost u prometu, kao član Zajednice za ukapljeni naftni plin (UNP) Hrvatske gospodarske komore, 29. siječnja 2019. godine aktivno je sudjelovao u stručnoj raspravi o projektu Zajednice za UNP i Rudarsko-geološkog-naftnog (RGN) fakulteta “Plinovita goriva kao “akternative switch”.

Svrha projekta je usporedba rada motora dizelskih, benzinskih, CNG i LPG vozila sa ciljem valorizacije prednosti plinovitih goriva u prijevozu te boljem pozicioniranju plinovitih goriva, uključivo i LNG.

Projektom bi se analizirala i mogućnost te prednosti konverzije/pregradnje osobnih i teretnih vozila na plinovita goriva sa aspekta:

  • energetske uštede
  • financijske uštede
  • smanjenja onečišćenja i poboljšanja kvalitete zraka
  • socio – ekonomskih benefita

Projektom bi se obuhvatio i utjecaj konverzije na performanse i vijek trajanja motora te predočio potencijal provođenja mjera energetske učinkovitosti u sektoru prometa.

GDL