2. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE

Dana 22. siječnja 2019. godine održana je 2. redovna Skupština Udruge Sigurnost u prometu na kojoj su usvojeni sljedeći programski i finacijski dokumenti:
  
1. Izvještaj o radu za 2018. godinu
2. Financijski izvještaj za 2018. godinu
3. Program rada za 2019. godinu
4. Financijski plan za 2019. godinu
 
Usvojeni Program rada za 2019. godinu i Financijski plan za 2019. godinu predstavljaju kvalitetnu osnovu za uspješan nastavak rada udruge u godini kada udruga obilježava desetu godišnjicu postojanja i rada.
 
 GDL