2. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE

Dana 22. siječnja 2019. godine održana je 2. redovna Skupština Udruge Sigurnost u prometu na kojoj su usvojeni sljedeći programski i finacijski dokumenti:  1. Izvještaj o radu za 2018. godinu2. Financijski izvještaj za 2018. godinu3. Program rada za 2019. godinu4. Financijski plan za 2019.

read more