KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU

KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU

Krajem mjeseca ožujka 2022. godine Europska Komisija (EC) – Mobilnost & Transport objavila je karakteristične podatke o stanju sigurnosti cestovnog prometa u državama članicama za 2021. godinu.

Hrvatska, sa 72 smrtno stradale osobe ma milijun stanovnika nalazi se među četiri (4) države sa najvećom stopom smrtnosti od 27 članica EU.

Izvor: CARE (EU Road accidents database) i podaci o populaciji: Eurostat.

Smrtno stradavanje sudionika u cestovnom prometu poraslo je u RH za 23% u odnosu na pandemijsku 2020. godinu, dok je u odnosu na predpandemijsku godinu smanjena samo za 2%, a prosječno smanjenje na razini EU – 27 iznosilo je 13%.

Iza Hrvatske, tradicionalno se nalaze Litva (78), Bugarska (78) i Rumunjska (93), dok je prosjek  EU-27 44 poginule osobe na 1.000.000 stanovnika što je u odnosu na 2020. godinu povećanje za 5%, a 13% smanjenje u odnosu na 2019. (RH / -2%).

Dakako da sa takvim stanjem sigurnosti cestovnog prometa, za razliku od državnih organa i institucija, pa i Vlade RH, ne možemo biti zadovoljni, uzevži pri tome u obzir i ne ostvarenje glavnog cilja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH za razdoblje 2011. – 2020. godina (213 poginulih/100.000 stanovnika).

Takvu nezavidnu poziciju Hrvatske u EU nažalost potvrđuje i istraživanje provedeno u Americi, od strane međunarodne kompanije za edukaciju vozača Zutobi, u kojim su korištenjem tri glavna parametra za ocjenu stanja sigurnosti i infrastrukture obuhvaćene  53 države u svijetu 2021. godine.

Korišteni parametri su:

  • najveća dopuštena brzina vožnje na autocestama (km/sat)
  • postotak korištenja sigurnosnog pojasa na prednjim sjedalima
  • dopuštena koncentracija alkohola u krvi za vozače (BAC / g/l)

Na ovoj ranglisti prva je Norveška, a posljednja Južna Afrika. Hrvatska se nalazi na 48. mjestu, Bosna i Hercegovina na 49., a Srbija i Slovenija na 32. odnosno 39. mjestu.

Izvor: Zutobi drivers Ed, svibanj 2022.

Prethodni podaci i aktualno stanje sigurnosti cestovog prometa u Hrvatskoj, upućuju na potrebu promjene paradigme u pristupu efikasnijeg rješavanja ovog značajnog društvenog problema koji ima za posljedicu, sukladno svim recentnim istraživanjima, društveni gubitak od oko 8 miljardi kuna ili 2.5% BDP-a godišnje, generiran opsegom i posljedicama stradavanja sudionika u prometnim nesrećama.

U iznalaženju kvalitetnog rješenja za ostvarenje strateškog cilja 50% smanjenja smrtno stradalih i teško ozljeđenih osoba u cestovnom prometu u razdoblju 2021. – 2030., potrebno je uvažiti najbolju europsku praksu sa ciljem uspostave sustava upravljanja sigurnošću cestovnog prometa što upućuje na potrebu promjene pristupa koji ovlast, time i odgovornost, za sigurnost cestovnog prometa delegira Ministarstvu unutarnjih poslova. Za provođenje toga najzančajnje je dobiti podršku političkih struktura uz uvažavanje struke.

Za više informacija posjetite stranice Europske komisije i edukacijske kompanije Zutobi:

>>>European Commission Mobility and Transport<<<

>>>Zutobi Drivers Ed<<<