KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU

KOMPARATIVNI PRIKAZ STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 2021. GODINE SA OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU Krajem mjeseca ožujka 2022. godine Europska Komisija (EC) – Mobilnost & Transport objavila je karakteristične podatke o stanju sigurnosti cestovnog prometa u državama članicama za

read more