POZIV ČLANOVIMA ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

POZIV ČLANOVIMA  ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA 

 

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA ZA PRODAJU     

Red.br.                                Naziv                               Početna prodajna cijena 

  1. Konferencijski stol (crni)                       270,00 kuna 
  2.                   ALCOTEST 6810 DRAGER-10 kom.         1.550,00 kn/kom.
  3.                 DRAGER ALCOTEST 6820 – 2 kom.          4.350,00 kn/kom.
  4.                               STOLICA – radna                                 60,00 kuna
  5.                Tvrdi disk 500 GB + kabel                      30,00 kuna 

Napomene:   

Osnovna sredstva pod rednim brojem 1.,4. i 5. nalaze se u skladištu u Donjoj Stubici, a osnovna sredstva pod rednim brojem 2. i 3.nalaze se u skladištu u Zagrebu, Jamine 30 Osnovno sredstvo pod rednim brojem  5.(tvrdi disk) na korištenju je kod člana udruge koji ima prednost otkupa istog pod uvjetima ovog javnog poziva.  

Sukladno odukama Upravnog odbora Udruge Sigurnost u prometu dugotrajna imovina i sitni inventar udruge sa ovog Popisa dugotrajne imovine i sitnog inventara za prodaju članovima udruge pod rednim brojem 1. do 5., ponudit će se članovima udruge po početnoj prodajnoj cjeni stavljanjem obavijesti o prodaji i uvjetima prodaje na internetski portal udruge www.sup.hr 

Zainteresirani članovi mogu u roku od osam (8) dana od objave poziva dostaviti svoje pisane ponude na e-mail: dlisicin.sup@gmail.com izuzev ponude za osnovno sredstvo pod rednim brojem  5. koje je na korištenju člana udruge (Lisicin) za redovno obavljanje administrativno-stručnih poslova.  

Najniža ponuđena cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene navedene u popisu. Ponude se dostavljaju bez prethodnog pregleda osnovnih sredstava i bez mogućnosti naknadne reklamacije. 

Kupac je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za pojedino osnovno sredstvo iz popisa. 

 Po obavijesti o prihvaćanju ponude ponuditelj/kupac je dužan ponuđeni iznos za osnovno sredstvo uplatiti u roku od osam (8) dana na žiro račun udruge broj IBAN: HR64240220061100550594  kod Erste&Steiermarkische bank d.d. (svrha uplate: otkup osnovnog sredstva). 

U slučaju da ponuditelj ne uplati ponuđeni iznos u roku od osam (8) dana, smatrat će se da je odustao od ponude te će se otkup tog osnovnog sredstva ponuditi drugom najpovoljnijem ponuditelju. 

Po zaprimljenoj uplati kupac je dužan osnovno sredstvo podignuti sa skladišta u Donjoj Stubici, Kolodvorska ulica odnosno Jamine 30, u roku od osam (8) dana od stavljanja obavijesti o prodaji na internetski portal udruge www.sup.hr 

 

                                                                                                                                 TAJNIK 

                                                                                                                      Georg-Davor Lisicin