POZIV ČLANOVIMA ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

POZIV ČLANOVIMA  ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA    POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA ZA PRODAJU      Red.br.                                Naziv                               Početna prodajna cijena  Konferencijski stol (crni)                       270,00 kuna                    ALCOTEST 6810 DRAGER-10 kom.         1.550,00 kn/kom.                 DRAGER ALCOTEST 6820 – 2 kom.          4.350,00

read more