REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE SIGURNOST U PROMETU

U srijedu 22. prosinca 2021. godine, u prostorijama Fakulteta prometnih znanosti, održana je 1. redovna sjednica Skupštine Udruge Sigurnost u prometu na kojoj su članovi razmorili i usvojili Program rada i Financijski plan za 2022. godinu, koje planske dokumente je prethodno utvrdio Upravni odbor udruge te ih uputio Skupštini na usvajanje.