Skupština za održivu urbanu mobilnost CIVINET mreže Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa i konferencija u Velikoj Gorici: razmjena iskustava o planovima održive urbane mobilnosti

Predstavnik udruge Sigurnost u prometu aktivno je sudjelovao u radu Skupštine gdje su usvojeni planovi rada CIVINET mreže za 2024. te naknadno u radu regionalne konferencije s naglaskom na razmjenu iskustava i dobre prakse o planovima održive urbane mobilnosti (SUMP) u malim i

read more