Skupština za održivu urbanu mobilnost CIVINET mreže Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa i konferencija u Velikoj Gorici: razmjena iskustava o planovima održive urbane mobilnosti

Predstavnik udruge Sigurnost u prometu aktivno je sudjelovao u radu Skupštine gdje su usvojeni planovi rada CIVINET mreže za 2024. te naknadno u radu regionalne konferencije s naglaskom na razmjenu iskustava i dobre prakse o planovima održive urbane mobilnosti (SUMP) u malim i srednje velikim gradovima. Na konferenciji je sudjelovao 80-ak dionika i stručnjaka iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH a održana je 5. travnja 2024. u novootvorenom Poduzetničkom inkubatoru u Velikoj Gorici, gdje je bila dobra amtmosfera za za razmjenu ideja, iskustava i primjera najbolje prakse među gradovima i općinama iz Slovenije, Hrvatske i Jugoistočne Europe.
Središnji dio konferencije naziva “SUMP za male i srednje velike gradove” službeno je otvorila Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a koji obnaša funkciju Tajništva mreže a cilj je bio istaknuti izazove i mogućnosti u području održive mobilnosti i prometno-prostornog planiranja u urbanim sredinama.

SUMP ili plan održive urbane mobilnosti, predstavlja strateški pristup koji nastoji unaprijediti mobilnost u gradovima na održiv način i osigurati bolji pristup prijevozu, zadovoljiti sve složenije potrebe građana za mobilnošću te poboljšati kvalitetu života u gradskim područjima i njihovoj okolini.

Izlaganja na konferenciji su obuhvatila raznolike teme, uključujući konkretne primjere i prakse u području održive urbane mobilnosti. Saznali smo iskustva Grada Velike Gorice u implementaciji održive urbane mobilnosti koja je predstavio Matija Majdak, voditelj odjela prometa Grada Velike Gorice, a Marko Slavulj s Fakulteta prometnih znanosti predstavio je rezultate ankete provedene s građanima grada Velike Gorice, koja je imala za cilj analizu i evaluaciju poboljšanja mobilnosti na tom području. Izlaganje s prikazom analize mobilnosti kao usluge (MaaS) na primjeru Arrive održao je Ante Nakić iz Arriva Hrvatska te istaknuo kako je važno raditi na točnosti digitalnih podataka u suradnji s prijevoznicima i lokalnim zajednicama te dijeliti podatke javno putem Open Source programa, poput Nacionalne pristupne točke kao i poticati razvoje API konekcija s prijevoznicima i lokalnim zajednicama te implementaciju MaaS projekata u sve regionalne planove, uključujući tendere gradova, kako bi se poticala mobilnost.
Mojca Balant je podijelila bogato iskustvo Urbanističkog instituta Republike Slovenije, stečeno tijekom više od 10 godina rada na SUMP-ovima u malim gradovima. Fokus njenog izlaganja bio je na specifičnostima pripreme SUMP-a u manjim gradovima, koristeći primjer Ljutomera. Prezentiran je proces implementacije SUMP-a u Gradu Labinu koji je predstavio Dalibor Zupičić, direktor tvtke Labin 2000 d.o.o. i koordinator izrade SUMP-a Grada Labina, najveći izazovi bili su mobilizacija dionika i stvaranje poticajne atmosfere koja potiče suradnju, izgradnja kadrovskih i financijskih kapaciteta, horizontalna i vertikalna usklađenost plana, integrirano prometno-prostorno planiranje te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i važnost jasne i jednostavne komunikacije s puno vizualnih prikaza, uz angažiranje kvalitetnih kreatora sadržaja i administratora društvenih mreža. Domagoj Mlinarić iz Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba prezentirao je komparativno istraživanje pristupa planiranju i projektiranju ulica u Njemačkoj i Hrvatskoj pod nazivom “Okviri za inkluzivne i održive ulice u Hrvatskoj”. Magdalena Makar je predstavila najnoviji ODRAZ-ov priručnik “Nacionalna podrška izradi planova održive urbane mobilnosti”. Priručnik nudi uvid u praćenje i evaluaciju planova održive urbane mobilnosti, koristeći primjere iz Slovenije i Hrvatske kako bi ilustrirao njihovu primjenu u praksi. Prezentirana su i konkretna rješenja održive mobilnosti, uključujući Famax, specijalno vozilo za mobilnost slabije pokretnih osoba i SEAK punjače za električna vozila koji se mogu postaviti na stupove javne rasvjete (SEAK Energetics). Marko Slavulj i Matija Sikirić s Fakulteta prometnih znanosti predstavili su projekt PUMA (Plans for Urban Mobility Actions) i njegove ključne ciljeve odnosno razviti i analizirati planove održive urbane mobilnosti za gradove različitih veličina s fokusom na smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030., uz naglasak na dekarbonizaciju mobilnosti te digitalnu tranziciju i jednake mogućnosti.

Konferenciju „SUMP za male i srednje velike gradove“ u okviru mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE organizirao je ODRAZ – Održivi razvoj zajednice u suradnji s Gradom Velikom Goricom.

<<<<<<<<Poveznica>>>>>>>>