OKRUGLI STOL – AKTUALNO STANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Udruga Sigurnost u prometu u suradnji sa Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebučetvrtak 16. veljače 2017. održala je okrugli stol na temu aktualnog stanja sigurnosti cestovnog prometu u RH i EU.

 

Sa zadovoljstvom želimo istaknuti kako su okruglom stolu nazočili i pomoćnik ministra zdravlja dr. Denis Kovačić, dr.sc. Ingrid Bošan – Kilibarda, dr. med. ispred Hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu, Slobodan Čalić, mag.iur. ispred Ministarstva pravosuđa, ispred Ministarstva mora, prometa i infrastruktureSektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu Milan Vuković, dipl.ing. građ., Uprava prometne inspekcije Miroslav Lelas i Slavko Čukelj te ispred MUP - PU Zagrebačke Dubravko Dabo.


Sukladno Programu rada tematska izlaganja su održali predstavnici MUPSlužba za sigurnost cestovnog prometa, Centra za vozila Hrvatske, Fakulteta prometnih znanosti i Udruge Sigurnost u prometu.  
Temeljem prezentacija aktualnih pokazatelja stanja sigurnosti cestovnog prometa u RH i EU, stanja tehničke ispravnosti vozila u RH i utjecaja istog na nastanak prometnih nesreća, utjecaja cestovne infrastrukture na sigurnost cestovnog prometa te posebno zanimljive prezentacije procjene eksternih troškova prouzrokovanih cestovnim prometnim nesrećama u RH otvorena je rasprava te su predloženi odgovarajući zaključci na koje se sudionici skupa mogu očitovati te istaknuti svoje prijedloge do 20. veljače 2017. godine.


Za stanje sigurnosti cestovnog prometa 2016. godine (307 poginulih) može se ustvrditi da je znatno bolje nego 2015. godine (348), ali da je ono ustvari identično stanju iz 2014. godine (308), što ukazuje na prekid i stagnaciju prethodnih godina prisutnog trenda opadanja smrtno stradalih osoba te odstupanje od Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020 predviđenog broja smrtno stradalih osoba (2015./320, 2016./298).


Posebno zabrinjava i činjenica da unatoč više godina prisutnog trenda smanjenja broja smrtno stradalih u cestovnom prometu Hrvatska nije postigla značajne rezultate i pomak u odnosu na zemlje članice EU.
Dok je u EU prosjek smrtno stradalih na milijun stanovnika 52 u Hrvatskoj je 2015. iznosio 82, a 2016. 72. Ako imamo u vidu da u Švedskoj iznosi 27, Nizozemskoj 28, Velikoj Britaniji 30 onda ne možemo biti zadovoljni jer se nalazimo  u grupi europskih zemalja sa najviše poginulih na milijun stanovnika (iza nas su Rumunjska 95, Bugarska 95, Latvija 94).


Takvo aktualno stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH, koje ima za posljedicu godišnju razinu eksternih gubitaka od gotovo 2,5% BDP, odnosno 8 milijardi kuna, zahtjeva detaljnu analizu uzroka te žurno poduzimanje konkretnih mjera, prije svega iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011.- 2020 do kraja razdoblja njegove implementacije.

 

Prijedlog zaključaka - link na prezentaciju

 
GDL