OKRUGLI STOL – "Stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH i EU s posebnim osvrtom na Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020."

Potaknuti daljnjim pogoršanjem stanja sigurnosti cestovnog prometa tijekom 2017. godine, ali i nastavkom negativnog trenda početkom 2018. godine, Udruga Sigurnost u prometu i Fakultet prometnih znanosti održali su u srijedu 28. veljače 2018. okrugli stol na temu sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Prošle 2017. godine došlo je do povećanja broja prometnih nesreća za 1607 nesreća ili 4,9%, poginulih za 24 osobe ili 7,8%, broja teško ozlijeđenih za 30 osoba ili 1,1% i smanjenja broja lakše ozlijeđenih za 19 osoba ili 0,2%.

Nažalost, do 15. veljače 2018. godine u prometnim nesrećama na hrvatskim cestama poginulo je 27 osoba ili 4 osobe više (+17,4%) nego u istom razdoblju 2017. godine.

Sudionike okruglog stola pozdravili su dekan Fakulteta prometnih znanosti prof.dr.sc. Hrvoje Gold i predsjednik Udruge Sigurnost u prometu prof.dr.sc. Antun Presečki.

Osim organizatora i panelista okruglom stolu su nazočili i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, PU Zagrebačke, Hrvatske udruge vozača i auto servisera, Hrvatskih cesta, HCK – Društvo Crvenog križa grada Zagreba te brojni predstavnici medija.

Na osnovu uvodnih izlaganja predstavnika MUP-a – Služba za sigurnost cestovnog prometa, Fakulteta prometnih znanosti, Centra za vozila Hrvatske i Udruge Sigurnost u prometu prezentirani su odgovarajući zaključci čijom realizacijom bi trebalo doći do poboljšanja stanja sigurnosti cestovnog prometa te je  provedena  stručna rasprava o uzrocima takvog nepovoljnog stanja sigurnosti cestovnog prometa u RH koje posljednjih godina karakterizira znatno odstupanje od očekivanog cilja NPSCP, smanjenja broja poginulih na 100.000 stanovnika.

Protekle 2017. godine u cestovnom prometu poginula je 331 osoba ili 7,8 osoba na 100.000 stanovnika, dok je NPSCP zadani cilj iznosio 277 poginulih (54 poginulih manje) ili 6,5 na 100.000 stanovnika.

 

Ovakvo stanje sigurnosti cestovnog prometa svrstava Hrvatsku na nezadovoljavajuće mjesto među 28 zemalja EU, jer prema podacima za 2016. godinu u EU 28 poginulo je prosječno 51 osoba na 100.000 stanovnika.

Sudionici su kroz argumentiranu stručnu raspravu ocijenili aktualno stanje nezadovoljavajućim posebno ukazavši na značaj i utjecaj na isto stanja cestovne infrastrukture i tehničke ispravnosti vozila, kao i potrebu dosljedne implementacije konkretnih mjera (104) utvrđenih Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011.- 2020. od kojih su posebno istaknute:

-> smanjenje smrtno stradalih osoba do 2020. za 50% u odnosu na 2010. godinu

-> osnivanje Agencije za sigurnost cestovnog prometa te -

-> smanjenje broja smrtno stradalih koji su umrli u prijevozu od mjesta prometne nesreće do bolnice i u roku od 30 dana od nesreće za 30% jačanjem medicinske skrbi o ozlijeđenima u prometnim nesrećama uspostavom helikopterske hitne medicinske pomoći (HEMS) 

Također je istaknuto da je do kraja programskog razdoblja 2020. godine nužno u praksi primijeniti pristup upravljanja sigurnosti cestovnog prometa koristeći pri tom najbolja europska iskustva i praksu te da je u tu svrhu potrebno izraditi detaljnu analizu i evaluaciju do sada implementiranih mjera NPSCP.

 

Zaključak sudionika okruglog stola je da se nažalost ne ostvaruju glavni ciljevi NPSCP te je potrebno maksimalno poraditi na tome da se isti ostvare do 2020. godine.

Vlada i drugi nositelji provedbe konkretnih mjera NPSCP nedovoljno su uključeni. Potrebno je pojačati pritisak na zakonodavca i političare, a policija treba povećati broj nadzora brzine, konzumacije alkohola, korištenja sigurnosnih pojaseva u vozilu i mobitela.

Potrebno je poboljšati pristup penalizaciji prekršaja i kaznenih dijela u prometu.

Potrebna je jača medijska potpora temama prometne preventive kao i edukativnim kampanjama i aktivnostima usmjerenim na neposredne sudionike u prometu.

Zabrinjavajući je porast prosječne starosti voznog parka što dodatno potencira značaj tehničke ispravnosti vozila, a država treba iznaći mogućnost i poticati kupovinu novih vozila.

GDL

 

 

 

Prilog:

Prijedlog zaključaka sa stručnog skupa (.pdf)

Stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH i EU s posebnim osvrtom NPSCP RH 2011. - 2020. (.pdf)

Značaj tehničke ispravnosti vozila na sigurnost cestovnog prometa (.pdf)

Revizija sigurnosti cesta u skladu s EU direktivom o sigurnosti cestovne infrastrukture (.pdf)

MUP - Stanje sigurnosti cestovnog prometa u 2017. g. u kontekstu ostvarivanja Nacionalnog programa (.pdf)

Stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH i EU s posebnim osvrtom na NPSCP RH 2011. – 2020. - Sveobuhvatni pristup cestovnoj sigurnosti (.pdf)