Vizija

Udruga Sigurnost u prometu treba biti uvažavan i poželjan partner institucijama javne vlasti, državnim organizacijama i tijelima, znanstvenim ustanovama i nevladinim udrugama u dijelu civilnog društva u nastojanju da se poboljša razina sigurnosti prometa i smanji opseg i posljedice stradavanja u prometnim nesrećama.

Udruga Sigurnost u prometu promiče i zalaže se za povećanu sigurnost i humanizaciju prometa.