Blatnjavi kolnici povećavaju rizik od teških prometnih nesreća, a propisane kazne za neodgovorno postupanje iznose…

Ovakav neodgovoran način ponašanja neodgovornih sudionika u prometu povećava rizik od događanja prometnih nesreća i to onih s najtežim posljedicama koje  nastaju onda kada padne kiša, gdje dolazi do miješanja zemlje s kišom te se stvara blato. Ceste su tada vrlo skliske i postaju opasne. Ovakvo neodgovorno ponašanje možemo vidjeti na kolnicima uz gradilišta, poljoprivredna zemljišta i sl.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u čl. 45. propisano je da vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom obavezno mora zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača. Ako vozač ne ukloni blato s kotača, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna, a prema čl. 35. Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je dužan s ceste i cestovnog zemljišta ukloniti i predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište, te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti, ako to ne učini Zakonom je predviđena novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna, a ako se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku određena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna. Ukoliko vozač, vlasnik vozila ili druga osoba ne postupe u skladu sa Zakonom, odnosno ukoliko ne uklone predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište o njegovom trošku to će učiniti pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje cesta.

Iz policije apeliraju da se svi sudionici pridržavaju Zakona i ako uoče vozila koja izlaze s blatnjavim gumama na prometnicu odmah o tome izvijeste nadležnu policijsku postaju.

Ivan Rikard Belančić