Izgradnja suvremenog željezničkog stajališta Sv. Petar (blizu Ogulina)

Idejno rješenje za mogući budući projekt prigradskog željezničkog stajališta Sv. Petar kojim bi se građani Ogulina, poput onih u europskim mjestima, mogli služili prigradskim prijevozom.

Kod realizacije idejnog projekta te same izgradnje stajališta, došlo bi do izmjene u željezničkoj i cestovnoj infrastrukturi. Izgradnja stajališta bila bi po EU standardu, te bi imao:

· signalno-sigurnosni sustav sa zvučnim i svjetlosnim signalima koji bi, u slučaju dolaska vlaka, upozoravali pješake koji prelaze prugu

· ograde

· ostale potrebne elemente

Jedan od noviteta su LED markeri koji bi upozoravali pješake zaokupljene vlastitim mobilnim uređajima na eventualne opasnosti. U cestovnoj infrastrukturi sagradili bi se novi nogostupi te iscrtali pješački prijelazi s LED signalizacijom, a uvelo bi se i ograničenje brzine od 30 km/h. Sličan sigurnosni sustav prijelaza pješaka primjenjuje se u Austriji i Njemačkoj te predstavlja inovativan način upozoravanja pješaka prilikom nailaska vlaka. Funkcioniranje ovog sustava zasnovano je na ugradnji LED markera, svjetlećih signalizacija u pješački kolnik te zvučnog signala, koji se zajednički pale prilikom dolaska vlaka u krugu od 800 metara od željezničkog prijelaza. Ostvarivanje ovakvog projekta bi za sada predstavljalo jedinstveni projekt u Hrvatskoj, a svakako bi značajno pridonijelo sigurnosti ljudi u blizini prometnica.

Tu je i sustav javnih bicikala koji bi se implementirao kako bi putnik mogao birati između vožnje bicikla, koja potiče na zdrav život, ili korištenja nekog oblika javnog prijevoza ili taksija. Stajalište bi nudilo digitalni infopult o svim sadržajima grada i okolice uz cjelodnevni videonadzor prometa i samog stajališta.

Ovaj projekt moguće je financirati novcem iz Kohezijskoga fonda. Samo stajalište bi se nalazilo u krugu od 300 metara od novog vrtića, stadiona NK Dobre, kupališta na rijeci Dobra, stajališta za autobus i drugih sadržaja. Ova bi izvedba dobila integrirani prijevoz putnika, odnosno novi sustav lokalnog javnog prijevoza putnika u kojem su sva vozila javnog prijevoza vlakovi i autobusi.

Autor: Ivan Rikard Belančić