Kampanja za veću sigurnost pješaka u cestovnom prometu ‘Long Short Walk’