POZIV ČLANOVIMA UDRUGE ZA OTKUP DUGOTRAJNE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

Sukladno odluci Upravnog odbora Udruge Sigurnost u prometu donesene na 6. sjednici 23. studenog 2022. godine pozivaju se članovi udruge da, sukladno javnom pozivu iz privitka, u slučaju postojanja interesa za otkup navedene imovine udruge, u roku od osam (8) dana od ove objave dostave svoje pisane ponude.
Tajnik
U Zagrebu, 24.1.2023.
Georg-Davor Lisicin, dipl.ing.
Poveznica na dokument – javni poziv