PREDSJEDAVANJE IRSKE OZNAČAVA STAVLJANJE SIGURNOSTI PROMETA NA NIVOU EU U PRVI PLAN