Studijsko putovanje u Prag u sklopu CIVINET mreže institucija, udruga i gradova 11. – 13.04.2022.

U periodu od 11. do 13. travnja predstavnik Udruge Sigurnost u prometu sudjelovao je u studijskom putovanju u Prag u sklopu CIVINET mreže institucija, udruga i gradova. Osnovni cilj studijskog putovanja je bio razmjena iskustava i primjera nabolje prakse na području strategijskog planiranja održivog razvoja gradova i naselja sa posebnim naglaskom na održivu mobilnost građana. Osim boljeg povezivanja i umrežavanja sa predstavnicima institucija, udruga i gradova, kako iz Republike Češke, tako i predstavnika iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, u neposrednim razgovorima, predstavljeni su i projekti koje godinama organizira Udruga Sigurnost u prometu uz mogućnost suradnje na nacionalnoj transnacionalnoj i regionalnoj razini. Putovanje i bogati edukativni program razmjene iskustava i primjera najbolje prakse je besprijekorno organiziran od strane predstavnika tajništva mreže udruge Odraz. Prvi dan je u prostorijama The CAMP, prostoru za javno djelovanje u Pragu, predstavljen SUMP (Sustainable Urban Mobility Programm) grada Praga i satelitskih naselja od strane predstavnika Instituta za planiranje (Prague Institute of Planning and Development) zatim projekti poboljšanja javnog gradskog prijevoza te integralnog prijevoza i projekata revitalizacije i prenamjene gradskih javnih prostora i površina za primjerenije svrhe i koristi građanima prema rezultatima istraživanja iskazanih sklonosti i potreba (pješačke zone, parkovi, igrališta, prostori za druženje i rad na otvorenom i slično), a predstavljeni su i realni izazovi, posebice u konktekstu komunikacije prema građanima te izazovi sa (otežanim) mijenjanjem Generalnog Urbanističkog Plana i političke volje predstavnika gradova i gravitirajućih naselja te lokalne uprave i predstavnika gradskih četvrti. Studijska grupa se ciljano kretala Pragom putem (izuzetno brzog i učinkvitog) javnog prijevoza pa je tako drugi dan posjećen i ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)) krovna organizacija koja koordinira i usklađuje vozne redove i djelovanje brojnih poduzeća za sustav JGP-a u Prag-u koji osim metroa, tramvaja, trolejbusa i autobusa u svojem sustavu ima i priključene sustave javnih bicikala te Park and Ride sustav. Osim komparativne prednosti jedinstvene prijevozne karte za sve vidove JGP-a, samo za ilustraciju, osim što poslužuje 1,3 milijuna stanovnika Praga i 300 tisuća putnika iz okolnih naselja, koji svakodnevno putuju u grad, godišnje se Pragom kreće i 8 milijuna turista tako da je sustav JGP-a Prag-a prema broju ostvarenih putovanja jedan od najvećih u EU. Istoga dana studijska grupa je posjetila i najvećeg operatera JGP-a u vlasništvu grada Prag-a (DPHMP) gdje su predstavljeni projekti modernizacije i elektrizacije sustava javnog gradskog prijevoza, koji se okreće prema “zelenim” tehnologijama i električnim vozilima, koji bi pak svoju struju uglavnom trebali dobivati iz obnovljivih izvora električne energije (solarno, vjetar itd).

Sukladno dugoročnim planovima predviđeno je uvođenje u JGP vozila na hidrogen, koja bi također trebala koristiti uglavnom t.zv “zeleni hidrogen” dobiven također iz obnovljivih izvora a posjećen je i sustav park and ride. Trećega dana studijska grupa je posjetila The Hub, prostor za javno djelovanje gdje je predstavnica the Charles University predstavila rezultate istraživanja iskazanih sklonosti potrošača za upotrebu “zelenih” tehnologija urbane dostave paketa i utjecaja navika potrošača na okoliš. Naime u Pragu je sustavno uvedena mogućnost dostave teretnim biciklima, a istraživanje se fokusiralo na sklonosti potrošača i odabir mogućnosti dostave “zelenijim” sredstvima, u odnosu na vrijeme dostave i cijenu. U istim predivnim prostorima stare jezgre predstavljeni su i projekti laboratorija za održivi urbani razvoj AutoMat, koji su između ostalog predstavili i svoj projekt Bike to work organiziran na način da se lokalne tvrtke stimulira za omogućavanje radnicima da na posao dolaze biciklima, a osim pozitivnih utjecaja na zdravlje radnika jača se i natjecateljski duh zajedništva (team building) a za sudionike su pripremljene i prikladne nagrade uz redovite manifestacije i promotivna događanja. Za kraj studijskog putovanja predstavnici Praškog odjela za promet su poveli studijsku grupu u obilazak terena i prometnica gdje su primjenjene specifične mjere SUMP-a iz njihovog priručnika, koji uglavnom sadrži primjere najbolje prakse gradova koji su donjeli slične strategijske planove t.zv. SUMP-ove (izdvojene trake za bicikle, aktivni prioritet vozilima JGP-a i hitnih službi na raskrižjima, postupno uvođenje pješačkih zona ili zona smirenog prometa 30 km/h, izdvojene trake za vozila JGP-a, uzdignuti pješački otoci na opasnim raskrižjima i slično).

Zaključak studijskog putovanja bio bi kako se unatoč nepovoljnim uvjetima može sustavno graditi strategija održivog razvoja, međutim mora postojati holistički pristup i politička volja te jedinstvena sinergija svih sudionika u održivom razvoju gradova i naselja. Preduvjet je i sveobuhvatni rad na koordinaciji, najčešće razjedinjenih sudionika, institucija, nevladinih udruga i predstavnika lokalne uprave, gdje se Udruga Sigurnost u prometu stavila na raspolaganje na svojem području edukacije i preventivnih aktivnosti, kojima se godinama bavimo u vidu organizacija radionica za sudionike, akcija sa mladim vozačima (poticanje odgovornog ponašanja u prometu), promjena negativnih obrazaca ponašanja, osviještavanja javnosti o problemima u prometu te aktivno sudjelovanje u istraživanjima vezanim uz iskazane sklonosti javnosti, koja se očigledno i pozitivno okreću prema “zelenijim” vidovima prijevoza poput bicikliranja ili masovnije upotrebe JGP-a. Radujemo se mogućnostima za suradnju i daljnjim prilikama za učenje i razmjenu iskustava i primjene primjera najbolje prakse i u našim gradovima i naseljima jer velika većina naši sugrađana zasigurno želi kvalitetniji život i zdraviju sredinu. Jedan praktičan savjet za ljude koji planiraju posjetiti Prag, tramvaji na pješačkim prijelazima imaju prednost!