SURADNJA SUP & H.U.A.S.

Na inicijativu Hrvatske Udruge Auto Struke (H.U.A.S.),interesne
udruge poslodavaca uspostavljena je suradnja sa Udrugom Sigurnost
u prometu (SUP), građanske stručne udruge, u području sigurnosti i
ekologije cestovnog prometa, održavanja vozila te zaštite klijenata
autoservisne djelatnosti u svojstvu potrošača.
U tu svrhu, u travnju 2023. potpisan je Sporazum o suradnji,
temeljem kojeg će se provoditi zajedničke aktivnosti na
implementaciji najbolje europske prakse u procesu održavanja i
tehničke ispravnosti vozila i poboljšanju položaja autoservisne
djelatnosti na tržištu popravka vozila nakon štetnog događaja u
prometu.
Sporazum o suradnji popisali su, temeljem prethodnih odluka
upravnih tijela H.U.A.S.-a i SUP-a, gospoda Antonio Đureta,
predsjednik H.U.A.S.-a i Georg-Davor Lisicin, tajnik SUP-a.
Veslimo se ovoj suradnji na poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa
i zaštite potrošača, vlasnika cestovnih motornih vozila, u procesu
redovnog održavanja i popravaka vozila nakon štetnog događaja od
strane ovlaštenih autoservisa.

GDL