U gradu Dubrovniku su postavljeni pokazivači brzine MPH50