OKRUGLI STOL – STANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U RH – DANAS & SUTRA

U utorak 10. prosinca 2019. godine Udruga Sigurnost u prometu, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, organizirala je stručnu raspravu na temu aktualnog stanja sigurnosti cestovnog prometa u Hrvatskoj te ostvarivanja glavnih ciljeva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011. – 2020.

Uvodna izlaganja imali su predstavnici MUP-a , Služba za sigurnost cestovnog prometa, Javne Agencije Republike Slovenije za varnost cestnega prometa, Hrvatskog psihološkog društva, Fakulteta prometnih znanosti i Udruge Sigurnost u prometu.

Nakon vrlo interesantnih uvodnih izlaganja, posebno predstavnika slovenske Agencije za sigurnost cestovnog prometa, čijim djelovanjem je 2018. godini u Sloveniji smrtno stradalo 44 osoba na milijun stanovnika (Hrvatska 77, a prosjek 28 EU 49), Fakulteta prometnih znanosti i Udruge Sigurnost u prometu zaključeno je da se unatoč stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama 1. srpnja 2019. i značajnog povećanja novčanih kazni i proširenja opsega zaštitnih mjera za recidiviste, ipak nisu ostvareni očekivani rezultati poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa tj. ostvarenja glavnog cilja NPSCP RH za 2019. godinu, 234 poginule osobe.

Naime iako je zabilježeno smanjenje broja smrtno stradalih osoba (-13,1%), teško ozlijeđenih osoba (-12%) i lako ozlijeđenih osoba (-7,8%) u prvih jedanaest mjeseci 2019., u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, u Hrvatskoj je do 30. studenog 2019. ukupno poginulo 259 osoba.

Dakle u 11 mjeseci 2019. godine u Hrvatskoj je poginulo 25 osoba više od planiranog broja poginulih osoba za cijelu godinu što bi trebalo potaknuti Vladu RH i nadležna ministarstva i tijela na poduzimanje određenih aktivnosti i mjera tijekom 2020. , posljednje godine implementacije aktualnog NPSCP, RH, kako bi se ipak ostvario glavni cilj NPSCP od 213 poginuli na kraju 2020. godine.

Predstavnici Udruge Sigurnost u prometu ukazali su i na činjenicu kako je 2019. godine Ministarstvo unutarnjih poslova stavilo naglasak na represivne aktivnosti i mjere, dok su izostale preventivne aktivnosti jer nije objavljen javni poziv za prijavu takvih projekata 2018. godine.

Pri tome su i drugi sudionici skupa ukazali da se sigurnost cestovnog prometa neće moći poboljšati samo primjenom represivnih mjera, odnosno izricanjem znatno povećanih novčanih kazni, već je nužno provoditi i prevenciju. Također je istaknuta potreba uspostave sustava upravljanja sigurnošću cestovnog prometa, što temeljem dobre europske prakse pa i slovenskog primjera podrazumijeva osnivanje hrvatske Agencije za sigurnost cestovnog prometa, što je uostalom i predviđeno aktualnim NPSCP RH.

U tu svrhu sudionicima je predložen prijedlog Zaključaka, koji će se nakon usuglašavanja sa sudionicima skupa, dostaviti Vladi RH i nadležnim državnim organima i tijelima zaduženim i odgovornim za realizaciju mjera sadržanih u NPSCP RH.

PRILOG:

1. Stanje sigurnosti cestovnog prometa u RH u 2019. godini MUP

2. Agencija za sigurnost prometa i stanje sigurnosti u Sloveniji

3. Utjecaj kazne na vozače

4. Sustavno upravljanje sigurnošću cestovnog prometa u RH

5. Procjena sigurnosti cestovne infrastrukture u Dunavskoj regiji projekt RADAR

6. Europska noć bez nesreća 2012. – 2019.